Produkty

Vedení účetnictví, daňové evidence a zdanění paušálem

Na základě smlouv se zákazníkem vedeme v dohodnutém rozsahu účetnictví, daňovou evidenci a veškeré navazující agendy. Naší dloholetou zásadou je NEODNÁŠET DOKLADY ZÁKAZNÍKA ke zpracování, pokud o to sám nemá zájem. Raději volíme mezi těmito variantami:

 • Vyškolení, pověřená osoba (zaměstnanec) zákazníka si sám pořízuje, eviduje a do sdíleného systému zavádí všechny primární doklady (faktury, stvrzenky, objednávky, adresář) tak, aby se nepoořřizovali duplicitně u zákazníka i účetní kanceláře
 • Zákazník primární doklady pokud možno přímo nechá v jedné kopii zasílat emailem do knihy došlé pošty dodavatelem, bankou, institucí, exekutorem a dalšími partnery
 • Zákazník své doklady k zaúčtování naskenuje a dohodnutém rozsahu odsouhlasení a označení účetního případu načte do účentího IS k zaúčtování a to buď v PDF, PNG, JPG nebo i strukturovaném datovém souboru ISDOC, CVS, TXT …
 • Účetní kancelář převezme neuspořádané nepořízené doklady, tyto utřídí, doplní o požadované náležitosti daňových a účetních dokladů, naskenuje, uložíí do sdíleného uložiště na Google Disku nebo přímo v IS a zajistí jejich zaúčtování. Po jejich zpracování je vrátí uspořádané a účetně daňově zlikvidované zaákzníkovi.
 • Pokud to umožňují portály, homebankingy, dodavatelé, GPS systémy a jiná řešení využívané zákazníkem, provede se nastavení těchto služeb tak, aby samy při vzniku nové transakce odeslaly knize došlé pošty v našem IS datovou zprávu v dohodnutých formátech (PDF, ISDOC, CSV, TXT, XLS, EDI, ABO, …)

Další související produkty

Analýza, výběr a implementace vhodného nového IS

Vybrat vhodný IS v době, kdy jich jsou stovky použitelných a tisíce kdoví-jakých je vskutku oříšek. Celý svůj profesní život se touto problematikou zabývám a na vlastní kůžu zkouším různá řešení od různých dodavatelů. Dnes si troufnu řicí, že pokud je v v teritoriu bývalého Československa něco zajímavého, tak jsem na to minimálně zevrubně podíval. Platí zde zásada, že pro každého uživatele může být tím pravým nco jiného. Nejhorší noční můrou firmy je, že při každé a dnes poměrně časté změně účetní je nutno koupit nový účetní systém, který už umí používat nebo používala na předchozím pracovišti

Školení

Školení odborných pracovníků zákazníka. školení je vždy orientováno na hlavní činnost našeho zákazníka a zahrnuje například:

 • Individuální školení vedoucích pracovníků ze základů ekonomiky, účetnictví a práce v informačním systému
 • Profesní školení dle odborností s účetním, daňovým a ekonomickým minimem neúčetních profesí
 • Speciální školení k postupům výrobních organizací s evidencí výroby, výrovních zakázek a účtováním o pohybech a stavu nedokončené výroby
 • Nákladový controlling, zachycování nákladů a výnosů na nositele jako jsou zakázky, projekty, prostředky, aktivity, střediska, komodity a další dimenze

Vypracování interních postupů a vnitropodnikových směrnic

Interní nebo-li Vnitropodnikové směrnice, ač ze zákona povinné, jsou většinou, pokud vůbec, ve firmách jen formálně zpracované a už vůbec neslouží jako základní metodický materiál pro řízení firmy. Nabízíme účelné přepracování takovýchto směrnic, tak aby byly interaktivním metodickým nástrojem pro každou dotčenou profesi ve firmě a ve které najde uživatel správné postupy jak řešit i nepravidelné situace:

 • Ve vlastním informačním systému
 • V komunikaci s okolím a okolními informačními systémy a portály veřejné správy
 • V mezích zákonů a průmyslových standardů

Základem našeho řešení nejsou směrnice uzavřené na sekretariátu v šanonech pro externí kontrolu ale postupy na podnikovém intranetu dostupné a dohledatelné v kritických situacích pro oprávněné uživatele.

Vybudování moderní komunikace s okolím

Zajistíme komplexní oslovení dodavatelů a odběratelů pro start bezpapírové kanceláře, které zahrnuje

 • Oslovení partnerů obchodním sdělením (dopisem, emailem), že firma přechází na bezpapírovou kancelář
 • Zavedení řízené firemní emailové a jiné komunikace,
 • Nastavení dostupné výměny digitálních a strukturovaných dat ve Vašem OS případně i v IS Vašeho partnera,
 • Implementace průmyslových standardů ISDOC, EDI a dalších

Komplexní vedení Personalistiky a Mezd a evidence Exekucí

Zpracování mzdové a persnální agendy od docházky až po komunikaci s veřejnými portály.

Ceník

Uvedené ceny jsou typové a pro konkrétní především rozsáhlá řešení může být sjednáno odchylné ocenění

Služba Sazba
Přiznání FO k dani z příjmů (jen mzdy) – bez SSZ a ZP 1000,– Kč
Přiznání FO k dani z příjmů (podnikání)+výkazy SSZ a ZP 3 000,– Kč
Příprava podkladů k přiznání FO (obsažena v ceně přiznání) 1 500,– Kč
Přiznání PO+FO s Účtem k DP + výkazy + příloha+OR 5 000,– Kč
dtto v plném rozsahu 6 000,– Kč
Příprava podkladů k přiznání PO (obsažena v ceně přiznání) 2 500,– Kč
dtto v plném rozsahu 6 500,– Kč
Digitalizace účetní závěrky a zaslání na obch. rejstřík (obsažena v ceně přiznání) 500,– Kč
Přiznání k dani silniční (1.auto) 350,– Kč
Přiznání k dani silniční (2. a další auto) 250,– Kč
Zastupování na úřadech, poradenství, školení, vícepráce 500,– Kč /h.
Hot line poradenství se SW ( za měsíc za 1 osobu) 500,– Kč
Sepsání vnitřních směrnic společnosti od 2 500,– Kč
Měsíční pronájem na vzdálený přístup k datům 1 000,– Kč
Min. měsíční cena pro vedení daň. evidence neplátci DPH 1 000,– Kč /m.
Min. měsíční cena pro vedení daň. evidence plátci DPH 1 500,– Kč /m.
Min. měsíční cena pro vedení účetnictví neplátci DPH 1 500,– Kč /m.
Min. měsíční cena pro vedení účetnictví plátci DPH 2 000,– Kč /m.
Cena za doklad od 10,– Kč
Cena za řádek dokladu import banky od 1,– Kč